Chromebook

image
image

Chromebook

 

Omdat digitale vaardigheden steeds belangrijker worden. Hebben wij het wifi-netwerk op onze school uitgebreid. Om hier zo optimaal mogelijk gebruik van te maken hebben wij de ouders/verzorgers van onze eerstejaars leerling aangemoedigd een Chromebook aan te schaffen. Alle ouders hebben hier gehoor aangegeven . Wij zijn heel blij met dit resultaat. De ouders en leerlingen zijn ook positief over het gebruik van de Chromebooks in de lessen.

Het is de bedoeling om volgend jaar verder te gaan met dit project.

Het staat u volledig vrij óf en waar u deze Chromebook koopt of huurt. Wij kunnen u hierbij wel adviseren. Heeft u vragen, bezwaren of ziet u op tegen de kosten neemt u dan vooral contact met de directie. De toelating tot onze school staat met nadruk los van het wel of niet aanschaffen van een Chromebook.