Afrikafonds

ONS NIEUWE PROJECT IN GHANA

Zoals U waarschijnlijk al weet, zijn we met de tweede klassen al 5 jaar bezig met het project mini ondernemingen. Leerlingen gaan aan de slag met een eigen onderneming. Zij bedenken, maken en verkopen een product. Het is echt economie leren in de praktijk, maar ze krijgen ook een theorie toets over wat ze geleerd hebben. Met de opbrengst hebben we een wc gebouwtje in Beyin, een vissersdorp in het zuid westen van Ghana helpen realiseren. Het principe is: Onze leerlingen verdienen met hun mini onderneming geld. Met dat geld kopen de inwoners van Beyin bouwmateriaal en  leveren ze  hun arbeid gratis, Een comité van bewoners heeft heel dit proces begeleid. Onze contactman in Ghana, Cyprus Niisackey heeft op de achtergrond een rol gespeeld als adviseur en “controleur”

In oktober 2018 was er een kleine feestelijk bijeenkomst om het wc gebouw te openen. Dit gebeurde in de aanwezigheid van studenten en docenten van de Hogeschool Rotterdam.

                      
Toen bleek dat onze taak er op zat wat betreft de financiering van het gebouw hebben we Cyprus gevraagd om een nieuw project. Dit heeft hij gevonden in een project in Frami, in “the central region” van Ghana

                      

Het gaat om de bouw van een soort dorpshuis, waar na school allerlei activiteiten kunnen worden gedaan. Van huiswerkbegeleiding tot het repeteren voor dansvoorstellingen. Een comité, onder leiding van Opuko, leidt het bouwproces. Ik heb Opuko gevraagd om een calculatie op te sturen over dit project. Zeker is wel dat de kosten lager zijn dan van het wc gebouw in Beyin omdat er veel met lokale materialen gebouwd kan worden.

Op de begroting zie je de bedragen in De Ghanese munteenheid. Wanneer je dit door 5 deelt heb je een indicatie van de kosten in euro’s


Deze projecten geeft ons als school een kans om een bijdrage te leveren aan de sociale en economische ontwikkeling van Ghana. Wat we naast wat de leerlingen leren door de mini ondernemingen er voor terug krijgen is een direct contact met mensen uit Ghana. Cyprus Niisackey komt elk jaar naar onze school om over de projecten te vertellen en om het vluchtelingen probleem met de leerlingen te bespreken. We hebben regelmatig skype contact gehad met een aantal leerlingen. Studenten van de Hoge school Rotterdam hebben een prachtige video gemaakt over ons project in Spijkenisse en in Beyin. Deze video staat ook bij het Afrika fonds op onze website. Bij mens en maatschappij  gaat het ook om  iets te  vertellen over het leven van mensen in andere delen van de wereld. Deze contacten kunnen het beeld wat we van Afrika  nuanceren. Heeft u nog vragen over dit project, of u wil een financiële bijdrage leveren, dan kunt u mij mailen lvanoosten@lmc-vo.nl

   

  

              

 Project toilet blok in Beyin Ghana

                                              

            

       

                       

                   

                 

De leerlingen van de Charles de Foucauld mavo hebben in de afgelopen jaren in samenwerking met de Rabobank, die zorgde voor het microkrediet, een aantal mini-ondernemingen op gestart om geld te verdienen voor de bouw van een toiletblok in Beyin (Ghana). Zo bakten ze oliebollen, verkochten ze sieraden en cup cakes en begonnen ze een auto-was service. De winst is geheel ten goede gekomen aan dit project. Het ondernemersproject en het daarbij behorende bezoek van Cyprus NiiSacky, de in Italië wonende maar van oorsprong Ghanese projectleider,  aan de Charles de Foucauld mavo was een groot succes.

Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben onderzoek gedaan naar het wc-project in Beyin 

 

   

  

                      

Nieuwe powerpoint van wc project Ghana                                                                                                  

Een video over Ghana, zijn Ghanezen zielig?                                                                                                

Ghana in 12 verhalen                                                                                                                                                

CdF in de krant

 

Het project is met succes afgerond en de Charles is vanaf begin 2018 gestart met een een nieuw project in Ghana

Internationale mavo
De Charles de Foucauld mavo is een wereld-mavo en verbindt zich graag met internationale projecten en de uitwisseling van leerlingen. Bovenstaand project past dan ook prima bij het concept van de school