DELF

DELF examen junior is een versie van het DELF examen ( Diplôme d’études en
langue française) dat inhoudelijk is aangepast aan leerlingen uit het voortgezet
onderwijs. Wanneer zij voor het examen slagen, krijgen zij een door het Franse
Ministerie van Onderwijs een erkend diploma dat overeenkomt met het Europees
Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) van de Raad van Europa.
http://www.erk.nl/

Het DELF wordt o.a. gekenmerkt door de volgende eigenschappen:
1. Internationaal erkend
2. Geharmoniseerd op het ERK ( A1-B2)
3. Alle taalcompetenties worden geëvalueerd: luistervaardigheid, leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid, gespreksvaardigheid.
4 Het diploma is geldig voor onbepaalde tijd

Het DELF voor middelbare scholieren (12-17jaar) is onderverdeeld in DELF SCOLAIRE en DELF JUNIOR.

Vanaf 2020 zullen beide versies in Nederland worden aangeboden.

Het DELF junior of DELF scolaire is geen makkelijkere variant van het DELF examen. Het niveau is gelijk, alleen in beide gevallen is de thematiek is aangepast aan jongeren. Op het diploma staat geen toevoeging junior of scolaire. Het DELF Junior of scolaire is ook opengesteld voor Franstaligen zolang deze in Nederland onderwijs hebben gevolgd..
De leerlingen worden voorbereid door middel van een methode. Ze moeten bijzonder
gemotiveerd zijn. De boeken en de lessen worden door school bekostigd. De kosten voor het examen, dragen de ouders zelf bij.

Voor meer informatie neemt u contact op met M.Stjepanovic (docent Frans)

m.stjepanovic@penta.nl