DELF

Beste ouders / verzorgers van de leerlingen die Frans hebben in klas 3,


Ik ben weer gestart met de training voor het Frans DELF examen junior. Afgelopen
jaar in juni 2017 zijn er 7 leerlingen van onze school geslaagd met een gemiddeld
cijfer van 9,2. Een uniek stap in de regio en zeker voor een kleine mavo als CDF een
bijzonderheid. Dit was een zeer succesvolle pilot!
In het kort zal ik uitleggen waar het om gaat.
DELF examen junior is een versie van het DELF examen ( Diplôme d’études en
langue française) dat inhoudelijk is aangepast aan leerlingen uit het voortgezet
onderwijs. Wanneer zij voor het examen slagen, krijgen zij een door het Franse
Ministerie van Onderwijs een erkend diploma dat overeenkomt met het Europees
Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) van de Raad van Europa.
http://www.erk.nl/
Het DELF wordt o.a. gekenmerkt door de volgende eigenschappen:
1. Internationaal erkend
2. Geharmoniseerd op het ERK ( A1-B2)
3. Alle taalcompetenties worden geëvalueerd: luistervaardigheid, leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid, gespreksvaardigheid.
4. Het diploma is geldig voor onbepaalde tijd
De leerlingen worden voorbereid door middel van een methode. Ze moeten bijzonder
gemotiveerd zijn. De boeken en de lessen worden door school bekostigd. Over het
tijdstip van de lessen (1 uur per week) is met de huidige groep van 14 leerlingen een
goede afspraak gemaakt, bij voorkeur tijdens een KWT-uur.
De kosten voor het examen, 65 euro, dragen de ouders zelf bij.
Indien u meer informatie wenst , kunt u me per mail mstjepanovic@lmc-vo.nl
bereiken.


Met vriendelijke groet,
Marijana Stjepanovic, docent Frans