Internationalisering

Internationalisering vormt een onderdeel van het onderwijsaanbod van onze Wereld MAVO. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis en ervaring opdoen met betrekking tot wat er buiten ons eigen land gebeurt. We doen dit o.a. door de leerlingen kennis te laten maken met andere culturen en met het leven in andere landen. De afgelopen jaren hebben we uitwisselingen gehad met scholen in o.a. Polen, Portugal, Frankrijk, Italië, Spanje en Turkije. De leerlingen hebben bij buitenlandse leerlingen gelogeerd en persoonlijk meegemaakt hoe leerlingen in andere landen naar school gaan en hoe zij thuis leven. Voor veel leerlingen zijn deze uitwisselingen een enorm waardevolle ervaring. De leerlingen houden er vriendschappen aan over en hele gezinnen gaan bij elkaar op bezoek.

Er lopen ook andere internationale projecten. Zo zijn onze leerlingen in klas 2 mini ondernemingen gestart om met de zelfgemaakte producten projecten in Afrika te steunen. De leerlingen nemen zo hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan betere leefomstandigheden voor mensen in arme landen.  Er is geskypt met mensen die verantwoordelijk zijn voor de projecten in Ghana en er wordt gediscussieerd over de besteding van het geld van ons Afrika fonds. Voor onze leerlingen ligt de wereld open en wij vinden het onze verantwoordelijkheid om onze leerlingen de mogelijkheid te bieden die wereld te ontdekken, ook in de praktijk.