Periode 5

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

De periodeplanners leerjaar 1 zijn te vinden in classroom

(dit werkt het best met google chrome)

Nederlands

Nederland

Nederlands

Frans

Frans

Frans

 

Duits

Duits

Duits

 

Engels

Engels

Engels

 

Wiskunde

Geschiedenis

Geschiedenis

 

Muziek 

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

 

Beeldende vorming

Wiskunde 

Wiskunde

 

Mens en maatschappij

Nask

Nask

 

Mens en natuur 

Biologie

Biologie

 

Rekenen

Economie

Economie

 

 

Maatschappijleer

Maatschappijleer

 

 

CKV

 

 

 

 Rekenen