Periode 2

 

 

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Frans

Frans

Frans

Frans

Duits

Duits

Duits

Duits

Engels

Engels

Engels

Engels

Wiskunde

Wiskunde

Geschiedenis

Geschiedenis

Muziek

Muziek 

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Beeldende vorming

Beeldende vorming

Wiskunde 

Wiskunde 

Mens en maatschappij

Mens en maatschappij

Nask

Nask

Mens en natuur

Mens en natuur 

Biologie

Biologie

Lichamelijke opvoeding

Rekenen

Economie

Economie

 Rekenen

 

Maatschappijleer

Maatschappijleer

 

 

CKV

 

 

 

 Rekenen