reglement en schadeformulier

REGLEMENT BOEKENFONDS

CONTROLE BIJ ONTVANGST VAN JE PAKKET

Bij de uitreiking van de boeken krijgen de leerlingen een boekenlijst.

Is het pakket compleet, zitten alle boeken van de boekenlijst in het pakket? Voor elk ontbrekend boek (vanwege bijvoorbeeld nalevering) is een tegoedbon bij het boekenpakket gevoegd. Uitsluitend tegen inlevering van deze – gewaarmerkte – bon is het boek af te halen bij de boekenfondsruimte.
-Zien de boeken er netjes uit? De boeken worden door ons nagekeken en waar nodig voorzien van een schadestempel (bijvoorbeeld waterschade, beschreven bladzijden enz.). Controleer je boeken ook nog zelf, er kan iets aan onze aandacht ontsnapt zijn.
Voor schademeldingen en/of klachten/vragen kun je tot
1 oktober 2021 in de pauzes van maandag, dinsdag en woensdag
terecht bij mevr. Overbeeke bij de receptie of mailen naar j.overbeeke@penta.nl
Alle schade die na deze datum wordt gemeld, wordt in rekening gebracht!

 

1.De boeken worden hetzij als nieuwe boeken, hetzij als in goede staat verkerende gebruikte boeken ter beschikking gesteld.

2.Klachten over ontbrekende boeken of over de kwaliteit van de boeken kunnen uitsluitend tijdens nader bekend te maken spreekuren worden ingediend. Wanneer niet binnen drie weken na uitreiking van de boeken is gereclameerd, kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen. In beschadigde, maar nog wel bruikbare boeken, dient een stempel "beschadigd" te staan.

3.De boeken dienen zorgvuldig te worden behandeld en te worden gekaft met degelijk kaftpapier.

4. Aan het einde van het schooljaar - of bij eventueel tussentijds verlaten van de school - moeten de boeken weer worden ingeleverd op een nader door de school te bepalen tijdstip.

5.Bij inlevering van de boeken dienen losse kaften verwijderd te zijn. Niet-ingeleverde boeken worden in rekening gebracht tegen 80% van de nieuwwaarde. Voor beschadigingen worden, afhankelijk van de hoogte van de schade en de ouderdom van de boeken, boetes in rekening gebracht. (zie bijgevoegde schaderegeling boekenfonds.

6.Tussentijdse controles van de boeken worden aangekondigd. In een bepaalde week worden de boeken gecontroleerd op vooral de deugdelijkheid van de kaften. Leerlingen van wie de boeken niet in orde worden bevonden, moeten de volgende dag om 08.00 uur alle boeken opnieuw laten controleren. De kaften dienen dan uiteraard wel in orde te zijn.