KWT

Keuzewerktijd (KWT) / steunlessen / huiswerkvrij

Leerlingen krijgen op school de mogelijkheid om in te tekenen voor keuze-werktijd. Dat zijn ingeroosterde uren waarin leerlingen extra ondersteuning kunnen krijgen, huiswerk kunnen maken van een verplichte bijles kunnen volgen. Er staan ​​8 uur op het rooster(5 x een uur in de ochtend en 3 x een uur in de middag) en leerlingen kiezen het aantal dat hoort bij hun leerjaar (zie lessentabel). Het volgen van deze uren wordt bijgehouden op de KWT –kaart. Het grote voordeel van de KWT uren is dat vragen gesteld kunnen worden en dat er een klimaat gecreëerd wordt om leerlingen rustig te laten werken. De leerling heeft dan thuis meer tijd voor de gewenste ontspanning. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de tijd op school goed besteed wordt.