image
image
image

Wat te doen bij:

Ziekte:
• Leerlingen worden ziek gemeld door ouders. Dit kan telefonisch graag voor 9.00 uur op het nummer 0181-614583 toets 2 of via de mail cf@penta.nl. Met vermelding van voor- en achternaam en de klas van de leerling en datum wanneer het ziekteverzuim in gaat.
De leerling moet elke dag ziek gemeld worden!
• Als de leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij dit bij de teamleider. Die  bepaalt dat de leerling naar huis mag. Er wordt naar thuis gebeld.

Medisch bezoek en andere afspraken:
• Afspraken worden telefonisch met gemelde voorkeur 1 á 2 dagen van voren op het nummer 0181-614583 toets 1 van via de mail cf@penta.nl met vermelding van voor- en achternaam en de klas van de leerling. Noem ook de datum van het bezoek en de lesuren waarop de leerling afwezig zal zijn.                                                                                       Buiten gewoon verlof (huwelijk, begrafenis ed.) • Dit vraagt u aan via de verlofbrief die te vinden is op onze website (bij vakantie en verlof). Deze brief wordt gemaild naar cf@penta.nl van de receptie.
Te laat:
De leerling gaat gewoon naar de les. De docent noteert in SOM dat de leerling te laat is.
Verwijdering uit de les:
Stuurt een docent je uit de les dan ga je direct naar de teamleider/LJC. Ga niet tijdens de les in discussie.
Bij de leerjaarcoördinator van de dag schrijf je je kant van het verhaal op. De rest van dat lesuur word je aan
het werk gezet. De docent schrijft ook zijn kant van het verhaal op. Je meldt je bij de
leerjaarcoördinator van de dag. Dan wordt met jou over de verwijdering gesproken en de eventuele
straf bepaald.
Vrijstelling van de gymlessen:
Net als de meeste andere lessen zijn ook de gymlessen verplicht. Vooral in de bovenbouw is het
belangrijk dat je aan alle verplichte pta-onderdelen hebt deelgenomen en met een voldoende
afgerond voor het centraal examen begint. Bij hoge uitzondering kan de directeur om medische
redenen vrijstelling verlenen voor een of meerdere onderdelen. Ook is het mogelijk dat er een
vervangende opdracht moet worden gemaakt. Leerlingen die korte tijd niet kunnen deelnemen aan
de gymles melden zich gewoon in de gymzaal of het sportveld bij de docent.