image
image
image

Wat te doen bij:

Ziekte 

Vanwege het coronavirus kunnen momenteel ziekmeldingen en afspraken niet persoonlijk
bij de receptie worden gemeld.

• Leerlingen worden ziek gemeld door ouders. Dit kan telefonisch vanaf 6.00 –
9.00 uur op het nummer 0181-614583 of via de mail cf@penta.nl.

De leerling moet iedere dag ziek gemeld worden!

• Als de leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij dit bij de docent. Deze beoordeelt
of de leerling naar huis mag. Er wordt naar thuis gebeld of de leerling naar huis
kan.

Medisch bezoek en andere afspraken:

• Afspraken worden gemeld telefonisch met voorkeur 1 of 2 dagen van te voren
(indien mogelijk) of via de mail cf@penta.nl
• Buiten gewoon verlof (huwelijk, begrafenis ed.)wordt aangevraagd via de
verlofbrief die te vinden is op onze website (bij vakantie en verlof). Deze brief  wordt
ingevuld gemaild naar cf@penta.nl 

Te laat:

De leerling gaat gewoon naar de les. De docent noteert in SOM dat de leerling te laat is. 

Verwijdering uit de les

Stuurt een docent je uit de les dan ga je direct naar de leerjaarcoördinator van de dag. Ga niet tijdens de les in discussie. Bij de coördinator van de dag schrijf je jouw kant van het verhaal op. De rest van dat lesuur word je aan het werk gezet. De docent schrijft ook zijn kant van het verhaal op. Je meldt je bij de leerjaarcoördinator van de dag. Dan wordt met jou over de verwijdering gesproken en de eventuele straf bepaald. 

Vrijstelling van de gymlessen

Je kunt alleen op schriftelijk verzoek van je ouders/verzorgers met opgave van reden aan de docent lo vrijstelling krijgen van de gymlessen. Als je helemaal niet meer of voor langere tijd niet aan de gymlessen kunt meedoen, moet je een schriftelijke verklaring overleggen bij de directeur. Bij vrijstelling ben je wel verplicht op school aanwezig.  In overleg met docent en leerjaarcoördinator krijg je een vervangende opdracht.