image
image
image

Wat te doen bij:

Ziekte 

Als je niet op school kunt komen i.v.m. ziekte, moet dat ’s morgens vóór 9.00 uur door je ouders aan de receptie worden gemeld (T 0181 – 614583). De school is  vanaf 6.00 uur bereikbaar via de voicemail (1)
Je ouders doen dit iedere dag zolang je ziek bent. 

Als je op school ziek wordt , vraag je aan de coördinator van de dag of je naar huis mag. Als dit verzoek wordt toegestaan meld je je af bij de receptie. Er wordt dan naar huis gebeld dat je eraan komt.  Ben je de volgende dag nog ziek dan moet dit door je ouders ’s morgens vóór 9.00 uur gemeld worden bij de receptie 

Beter melden

Vanaf dit schooljaar is beter melden bij de receptie niet meer nodig                                                                                                                                 

Te laat

Als je te laat bent, meld je je bij de receptie met je afwezigheidskaart. Daarna ga je direct naar de les. Het te laat komen wordt vermeld op je kaart en in magister. Je kaart laat je zien aan de docent  waar je les hebt. Hierop staan duidelijk de sancties aangegeven die volgen bij meerdere keren te laat komen. 

Dokter- of tandartsbezoek

Probeer afspraken zoveel mogelijk buiten de lessen te maken.

Medisch bezoek graag vooraf melden bij de receptie. Dit kan via de door ouders/verzorgers ingevulde afwezigheidskaart of telefonisch (T 0181-614583)

Wanneer een leerling onder lestijd zal vertrekken, moet de leerling dit aan het begin van de les melden aan de docent met de afwezigheidskaart.

 Verwijdering uit de les

Stuurt een docent je uit de les dan ga je direct naar de leerjaarcoördinator van de dag. Ga niet tijdens de les in discussie. Bij de coördinator van de dag schrijf je jouw kant van het verhaal op. De rest van dat lesuur word je aan het werk gezet. De docent schrijft ook zijn kant van het verhaal op. Je meldt je bij de leerjaarcoördinator van de dag. Dan wordt met jou over de verwijdering gesproken en de eventuele straf bepaald. 

Verlof wegens speciale omstandigheden 

Wil je verlof aanvragen voor een hele dag (bv.: trouwerij, crematie) of langer (bv.: vakantie) dient vooraf schriftelijk te worden aangevraagd met vermelding van de reden en een kopie van de trouw/rouw kaart. Formulieren hiervoor zijn te downloaden op onze website . Je kunt deze printen, invullen en afgeven bij de receptie. Verzoeken worden beoordeeld door de directeur. Vakantieverlof voor meerdere dagen wordt slechts in uitzonderlijke situaties toegestaan. 

Vrijstelling van de gymlessen

Je kunt alleen op schriftelijk verzoek van je ouders/verzorgers met opgave van reden aan de docent lo vrijstelling krijgen van de gymlessen. Als je helemaal niet meer of voor langere tijd niet aan de gymlessen kunt meedoen, moet je een schriftelijke verklaring overleggen bij de directeur. Bij vrijstelling ben je wel verplicht op school aanwezig.  In overleg met docent en leerjaarcoördinator krijg je een vervangende opdracht.