image
image
image

Wat te doen bij:

Ziekte:
Vanwege het coronavirus kunnen momenteel ziekmeldingen en afspraken niet persoonlijk bij de receptie worden gemeld.
• Leerlingen worden ziek gemeld door ouders. Dit kan telefonisch vanaf 6.00 –
9.00 uur op het nummer 0181-614583 of via de mail cf@penta.nl.
De leerling moet iedere dag ziek gemeld worden!
• Als de leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij dit bij de docent. Deze beoordeelt of de leerling naar huis mag. Er wordt naar thuis gebeld of de leerling naar huis kan.
Medisch bezoek en andere afspraken:
• Afspraken worden gemeld telefonisch met voorkeur 1 of 2 dagen van te voren
(indien mogelijk) of via de mail cf@penta.nl
• Buiten gewoon verlof (huwelijk, begrafenis ed.)wordt aangevraagd via de
verlofbrief die te vinden is op onze website (bij vakantie en verlof). Deze brief wordt
ingevuld gemaild naar cf@penta.nl
Te laat:
De leerling gaat gewoon naar de les. De docent noteert in SOM dat de leerling te laat is.
Verwijdering uit de les:
Stuurt een docent je uit de les dan ga je direct naar de leerjaarcoördinator van de dag. Ga niet tijdens de les in discussie. Bij de coördinator van de dag schrijf je jouw kant van het verhaal op. De rest van dat lesuur word je aan het werk gezet. De docent schrijft ook zijn kant van het verhaal op. Je meldt je bij de leerjaarcoördinator van de dag. Dan wordt met jou over de verwijdering gesproken en de eventuele straf bepaald.
Vrijstelling van de gymlessen:
Net de meeste andere lessen zijn ook de gymlessen verplicht. Vooral in de bovenbouw is het belangrijk dat je aan alle verplichte pta-onderdelen hebt deelgenomen en met een voldoende hebt afgerond voordat het centraal examen begint. Bij hoge uitzondering kan de directeur om medische redenen vrijstelling verlenen voor een of meerdere onderdelen. Ook is het mogelijk dat er een vervangende opdracht gemaakt moet worden. Leerlingen die korte tijd niet kunnen deelnemen aan de gymles melden zich elke les gewoon in de gymzaal of op het sportveld bij de docent.