image
image
image
image

Wat te doen bij:

Ziekte 

Als je niet naar school kunt komen, is het belangrijk dat je ouders/verzorgers dit ‘s morgens voor 09.00 uur bij de receptie melden (T 0181 - 614583). Wordt je op school ziek overleg je eerst met de leerjaarcoördinator. Die neemt contact met thuis op. Als je naar huis mag meld je je af bij de receptie. Er wordt dan naar huis gebeld dat je eraan komt, en in magister gezet. 

Beter melden

Als je weer beter bent, meld je dit voor je eerste  les bij de receptie,  met een door je ouders/verzorgers  ingevulde en ondertekende Afwezigheidskaart. 

Te laat

Als je te laat bent, meld je je bij de receptie met je afwezigheidskaart. Daarna ga je direct naar de les. Het te laat komen wordt vermeld op je kaart en in magister. Je kaart laat je zien aan de docent  waar je les hebt. Hierop staan duidelijk de sancties aangegeven die volgen bij meerdere keren te laat komen. 

Dokter- of tandartsbezoek

 Probeer afspraken zoveel mogelijk buiten de lessen te maken. Als je een afspraak hebt onder schooltijd (bv.: tandarts, dokter, orthodontist)  volg dan de volgende punten.  

  • Thuis wordt op je afwezigheidskaart, een regel ingevuld  door je ouders/verzorgers.
  • Je gaat met je ingevulde kaart naar de receptie die dit in magister zet.
  • Indien mogelijk de goedkeuring zo snel mogelijk aanvragen.
  • Wanneer een leerling onder lestijd zal vertrekken, moet de leerling dit aan het begin van de les melden aan de docent met de kaart.

 

Verwijdering uit de les

Stuurt een docent je uit de les dan ga je direct naar de leerjaarcoördinator van de dag. Ga niet tijdens de les in discussie. Bij de coördinator van de dag schrijf je jouw kant van het verhaal op. De rest van dat lesuur word je aan het werk gezet. De docent schrijft ook zijn kant van het verhaal op. Je meldt je bij de leerjaarcoördinator van de dag. Dan wordt met jou over de verwijdering gesproken en de eventuele straf bepaald. 

Verlof wegens speciale omstandigheden 

Wil je verlof aanvragen voor een hele dag (bv.: trouwerij, crematie) of langer (bv.: vakantie) dient vooraf schriftelijk te worden aangevraagd met vermelding van de reden en een kopie van de trouw/rouw kaart. Formulieren hiervoor zijn te downloaden op onze website . Je kunt deze printen, invullen en afgeven bij de receptie. Verzoeken worden beoordeeld door de directeur. Vakantieverlof voor meerdere dagen wordt slechts in uitzonderlijke situaties toegestaan. 

Vrijstelling van de gymlessen

Je kunt alleen op schriftelijk verzoek van je ouders/verzorgers met opgave van reden aan de docent lo vrijstelling krijgen van de gymlessen. Als je helemaal niet meer of voor langere tijd niet aan de gymlessen kunt meedoen, moet je een schriftelijke verklaring overleggen bij de directeur. Bij vrijstelling ben je wel verplicht op school aanwezig.  In overleg met docent en leerjaarcoördinator krijg je een vervangende opdracht.