REGLEMENT BOEKENFONDS

 

CONTROLE BIJ ONTVANGST VAN JE PAKKET 
De leerlingen hebben hun boekenpakket ontvangen. Hierbij treft u 1 boekenlijst aan. 
Graag meteen deze boekenlijst samen controleren of dat er nog iets mist. Mocht er een boek missen dan graag zo snel mogelijk mij daarover mailen, en laat uw zoon of dochter dit meteen de volgende dag bij mij melden. 
Als het betreffende boek in ons bezit is kan het boek worden opgehaald, en anders wordt het besteld.
 
Mocht ik niks meer horen, vertrouwen wij erop, dat u alles in goede staat heeft ontvangen. 
 
Tevens wijzen wij u erop dat eventuele schades vermeld staan voor in het boek. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan dat de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar gemeld worden bij mevr. Overbeeke  
Let op: 
Wanneer de schades in deze periode niet zijn gemeld, dan komen deze aan het eind van het jaar op naam van uw kind.   
Opnieuw het verzoek om de huurboeken goed te kaften. 
Hierop zal ook dit jaar weer gecontroleerd worden.  
Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch en op email adres  j.overbeeke@penta.nl te bereiken.  
Tot slot wensen wij uw zoon of dochter een fijn schooljaar toe 

   

 

 

 

1.De boeken worden hetzij als nieuwe boeken, hetzij als in goede staat verkerende gebruikte boeken ter beschikking gesteld.

2.Klachten over ontbrekende boeken of over de kwaliteit van de boeken kunnen uitsluitend tijdens nader bekend te maken spreekuren worden ingediend. Wanneer niet binnen drie weken na uitreiking van de boeken is gereclameerd, kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen. In beschadigde, maar nog wel bruikbare boeken, dient een stempel "beschadigd" te staan.

3.De boeken dienen zorgvuldig te worden behandeld en te worden gekaft met degelijk kaftpapier.

4. Aan het einde van het schooljaar - of bij eventueel tussentijds verlaten van de school - moeten de boeken weer worden ingeleverd op een nader door de school te bepalen tijdstip.

5.Bij inlevering van de boeken dienen losse kaften verwijderd te zijn. Niet-ingeleverde boeken worden in rekening gebracht tegen 80% van de nieuwwaarde. Voor beschadigingen worden, afhankelijk van de hoogte van de schade en de ouderdom van de boeken, boetes in rekening gebracht. (zie bijgevoegde schaderegeling boekenfonds.

6.Tussentijdse controles van de boeken worden aangekondigd. In een bepaalde week worden de boeken gecontroleerd op vooral de deugdelijkheid van de kaften. Leerlingen van wie de boeken niet in orde worden bevonden, moeten de volgende dag om 08.00 uur alle boeken opnieuw laten controleren. De kaften dienen dan uiteraard wel in orde te zijn.Schaderegeling boekenfonds