DELF

DELF examen junior is een versie van het DELF examen ( Diplôme d’études en langue française) dat inhoudelijk is aangepast aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Wanneer zij voor het examen slagen, krijgen zij een door het Franse Ministerie van Onderwijs een erkend diploma dat overeenkomt met het Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) van de Raad van Europa.
http://www.erk.nl/ Het DELF wordt o.a. gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

1. Internationaal erkend
2. Geharmoniseerd op het ERK ( A1-B2)
3. Alle taalcompetenties worden geëvalueerd: luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, gespreksvaardigheid.
4. Het diploma is geldig voor onbepaalde tijd.                                                                                                                                  

Het DELF voor middelbare scholieren (12-17jaar) is onderverdeeld in DELF SCOLAIRE en DELF JUNIOR. De beide versies worden in Nederland aangeboden.                                                                                                                                                                                                            Het DELF junior of DELF scolaire is geen makkelijkere variant van het DELF examen. Het niveau is gelijk, alleen in beide gevallen is de thematiek is aangepast aan jongeren. Op het diploma staat geen toevoeging junior of scolaire. Het DELF Junior of scolaire is ook opengesteld voor Franstaligen zolang deze in Nederland onderwijs hebben gevolgd..
De leerlingen worden voorbereid door middel van een methode. Ze moeten bijzonder gemotiveerd zijn. De boeken en de lessen worden door school bekostigd. De kosten voor het examen, dragen de ouders zelf bij.

Examenprogramma van het  DELF scolaire bestaat uit drie schriftelijke onderdelen en één mondeling onderdeel. De onderdelen luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid worden op de eigen school afgenomen. Het onderdeel spreekvaardigheid vindt plaats per regio (4 tot 8 locaties in het land per datum). Er worden jaarlijks twee sessies georganiseerd in maart en juni.
                   

  Voor meer informatie neemt u contact op met M.Stjepanovic (docent Frans) m.stjepanovic@penta.nl