Informatie over de lessen lichamelijke opvoeding op de Charles de Foucauld Mavo.

 

Sportzaal

Alle binnenlessen LO worden gegeven in de sportzaal in de Geraniumstraat naast de school. De de LO lessen worden de in de week van 23 augustus 2022  in de zaal gegeven.

Het sportveld 

De buiten lessen LO worden gegeven op het sportveld bij de Olympiahal in Spijkenisse. . Bij buitenlessen moet uw kind op de fiets komen.  Als de buitenles L.O. na een pauze is, vertrekken de leerlingen naar de Olympiahal aan het einde van de pauze. 

Het gymtenue 

Tijdens elke les LO moet  de leerling het schooltenue dragen incl. sportschoenen.
Dit tenue bestaat uit  een CDF t-shirt en broek.  Het tenue van leerlingen uit leerjaar 1 wordt vergoed door de school. Leerlingen uit leerjaar 2 t/m  4 die een nieuw tenue nodig hebben, kunnen dit bestellen bij SPORT 2000 (tegenover Bram Ladage)  in Spijkenisse ( circa € 25,- ). Bij buitenlessen is een trainingspak toegestaan over het gewone sporttenue. 

Sportschoenen

Elke leerling zorgt  voor zaalschoenen. De schoenen moeten voldoende steun bieden, een zool hebben zonder noppen, schoon zijn en mogen geen strepen veroorzaken. Elke leerling zorgt ook voor sportschoenen voor op het buitenveld. (bv. hardloopschoenen of, kunstgrasschoenen.)

Wassen

Wij geven de voorkeur dat de leerling  opgefrist in een klaslokaal zit, ook na de gymles. U kunt uw zoon of dochter een  roldeodorant meegeven. Deodorant uit een spuitbus in de kleedkamer is niet toegestaan omdat dit benauwdheidsklachten bij de medeleerlingen kan veroorzaken.

Blessure/ziekte 

Wanneer uw kind wegens ziekte of blessure niet of gedeeltelijk aan de les LO mee kan doen, moet uw kind een door u geschreven briefje bij de docent LO inleveren aan het begin van de les met daarop de reden. Wanneer uw kind wel naar school mag, maar niet de les LO kan volgen, moet hij/zij wel in de les LO.aanwezig zijn.  Alleen de directie  geeft uw kind toestemming om de les LO op een andere  manier nuttig te besteden. 
Bij langdurige blessures of ziekte is een verklaring van de huisarts of fysiotherapeut nodig. Gegevens betreffende de gezondheid van uw kind kunt u ook op een briefje schrijven, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. B.v. in geval van astma en allergie.

Gymkleding vergeten

Kleding vergeten is geen reden om niet mee te doen met de les. Er wordt dan mee gesport in eigen kleding op blote voeten. 

 Sieraden

Kettingen, armbanden, oorbellen en dergelijke  moeten tijdens het sporten af gedaan worden. in verband met de veiligheid van uw kind, de medeleerlingen en de docent LO. Sieraden die echt niet meer uit kunnen, moeten afgeplakt worden. 

Waardevolle spullen

In geen geval kunnen spullen van waarde achterblijven in de kleedkamers aangezien er ook leerlingen gebruik maken van het toilet. In de zaal zijn bakjes aanwezig  waar waardevolle spullen bewaard kunnen worden. School is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies tijdens lessen LO.

Inhalen 

Als een toets of opdracht ingehaald moet worden,  maakt de leerling een afspraak met de LO docent. Dat kan ook  voor verdieping van de LO-oefenstof of voor extra training voor leerlingen, die moeite hebben met een bepaalde oefening.
 
Met sportieve  groet,
Mevr. A. Toepoel
Dhr. J. Wisse
Docenten L.O. Charles de Foucauld Mavo
0181-614583