Vrijwillige ouderbijdrage Penta Charles de Foucauld 2023 – 2024

Met de bedragen in dit overzicht is ingestemd door de oudergeleding
van de deelraad-mr van onze vestiging.

Leerjaar 1

Bedrag in euro’s

Huur kluisje

10,00

Borg kluisje (bij nieuwe leerlingen)

8,00

Printtegoed

10,00

Ouderraad

10,00

Excursies

40,00

Fotogeld en schoolpas

17,00

Activiteiten (Sint, kerst, schoolfeesten e.d.)

40,00

Gymtenue

27,50

Totaal

162,50

 

Leerjaar 2

Bedrag in euro’s

Huur kluisje

10,00

Borg kluisje (bij nieuwe leerlingen)

8,00

Printtegoed

10,00

Ouderraad

10,00

Excursies

45,00

Fotogeld en schoolpas

17,00

Activiteiten (Sint, kerst, schoolfeesten e.d.)

40,00

Totaal

140,00

 

Leerjaar 3

Bedrag in euro’s

Huur kluisje

10,00

Borg kluisje (bij nieuwe leerlingen)

8,00

Printtegoed

10,00

Ouderraad

10,00

Excursies

45,00

Fotogeld en schoolpas

17,00

Activiteiten (Sint, kerst, schoolfeesten e.d.)

40,00

Totaal

140,00

 

Leerjaar 4

Bedrag in euro’s

Huur kluisje

10,00

Borg kluisje (bij nieuwe leerlingen)

8,00

Printtegoed

10,00

Ouderraad

10,00

Excursies

45,00

Fotogeld en schoolpas

17,00

Activiteiten (Sint, kerst, schoolfeesten e.d.)

40,00

Totaal

140,00

 

Leerjaar 4

Bedrag in euro’s

Bijdrage kamp klas 3

250,00

Bijdrage schoolreis klas 4

350,00